FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 Crack Premium Mod Apk

admin

Updated on:

FilmBox Film Negatives Scanner

FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 Crack Premium Mod Apk for PC 下載

由構建最智能照片 FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 Crack的開發人員提供給您,Photomyne 現在很自豪地提供了一款人工智能驅動的負片掃描儀應用程序,它會讓您大吃一驚。看看那些隱藏的負面記憶是如何被立即揭示、掃描和保存的!前幾張照片是免費的。如需無限制使用,請考慮購買可選的付費計劃(應用內購買)。
以下是您通過付費計劃獲得的高級功能:

FilmBox Film Negatives Scanner


主要特點 :-

它是自動的——只需添加相機底片:

 •  在您的計算機上打開背光源(或使用應用程序中提供的鏈接)
 • 將膠片垂直放在燈光前
 •  長按拍攝按鈕
 •  將新的數碼照片保存到您的手機
 •  與您愛的人分享您的照片和拼貼畫
 • 無限掃描
 • 無限的照片保存和分享

模組信息:-

 • 如何安裝
 • 解壓 zip 文件 提供
 • 步驟1:安裝應用程序並且不要打開
 • Step2:放置OBB文件
 • /Android/obb/com.photomyne.filmbox/main.600.com.photomyne.filmbox.obb這個應用有信用廣告

 • FilmBox 馮 Photomyne 截圖FilmBox 馮 Photomyne 截圖FilmBox 馮 Photomyne 截圖FilmBox 馮 Photomyne 截圖

FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 破解版 – 你想知道什麼是 FilmBox 應用嗎?想知道它有什麼特點嗎?優點和缺點?別擔心,我們會幫你的!在本文中,我們將向您展示您想了解的有關 FilmBox 應用程序的所有信息。

Photomyne 的 FilmBox 是一款照片掃描儀應用程序,它提供了一個人工智能驅動的負片掃描儀應用程序,它會讓你大吃一驚。繼續閱讀以了解完整的 FilmBox 應用程序評論,以及如何立即掃描、揭示和保存那些隱藏的負面記憶。

FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 破解 評測:開始吧!

您需要做的就是打開計算機上的背光源,將膠片垂直放在燈光前並長按拍攝按鈕,或者,如果啟用了語音控制,只需說“開始”即可。現在,看到神奇地掃描的底片和顯示的圖像。

該應用程序的掃描算法會自動反轉顏色並改善圖像,因此您可以獲得對舊膠片負片的最佳掃描效果。

優點

 • 適用於 Android 和 iOS
 • 直接從應用程序編輯、著色和共享圖像
 • 彩色和黑白底片的良好效果

缺點

 • 它的自動裁剪功能可能很煩人
 • 免費帳戶的有限功能

計劃和定價

Photomyne 應用程序的 FilmBox 可免費下載應用程序,該應用程序可在 Google Play Store 和 Apple App Store 上下載。在決定是否要升級之前,您可以使用基本掃描。但是,保存、掃描和共享照片是有限的。

因此,要享受其無限或高級功能,您應該購買其付費版本,單次支付 2 年費用為 39.99 美元。計劃付款將在確認購買時從您的應用商店帳戶中扣除。

界面和性能

FilmBox 應用程序使用簡單,但建議您遵循一些提示以獲得更好的照片效果。提示包括,使用黑暗或光線不足的房間,在燈光前開始掃描,準備好您的設備,設置背光源,並保持正確的距離。

特徵

 • 它提供黑色著色、掃描幻燈片、創建幻燈片、白色圖像等功能。
 • 選擇右上角的“X”選項以使用免費版本。
 • 與印刷版相比,它提供了最佳的色彩效果。
 • 各種一鍵式增強功能可用於調整掃描圖像的顏色和對比度。
 • 它提供掃描的實時預覽,以便您查看將要獲得的內容。

開發者說明

由構建最智能照片掃描儀應用程序的開發人員提供給您,Photomyne 現在很自豪地提供了一款人工智能驅動的負片掃描儀應用程序,它會讓您大吃一驚。看看那些隱藏的負面記憶是如何被立即揭示、掃描和保存的!

它是自動的 – 只需添加相機底片:

1.在您的電腦上打開一個背光源(或使用應用程序中提供的鏈接)

2. 將膠卷豎直放在燈前

3.長按捕捉按鈕或簡單地說Go(如果啟用了語音控制)

4. 看到神奇地掃描的底片和顯示的圖像

應用程序掃描算法會自動反轉顏色並增強圖像,因此您可以對舊底片進行最佳掃描。

可選的應用內訂閱:

FilmBox 提供可選的每月自動續訂訂閱。** 以下是您通過付費計劃獲得的高級功能:

* 無限負片掃描

*無限的照片保存

*無限的照片分享

該應用程序還提供一次性計劃,通過單筆預付款支付,有效期為多年(最多支持 20k 張照片),並提供對上述所有訂閱功能的無限制訪問。

如何破解和安裝?

 1. 下載 FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 破解版
 2. 現在將其安裝在您的程序上。
 3. 安裝完成後,複製粘貼破解文件
 4. 然後粘貼到安裝目錄
 5. 完畢
 6. 享受完整版

FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 破解要求

 • 2 GHz 處理器
 • 2GB 內存
 • 硬盤空間 800MB
 • 需要 670 MB 安裝空間
 • Windows XP、7、8、8.1 和 10
 • MAC OS X 10.8 或更高版本。

結論

FilmBox Film Negatives Scanner Mod Apk 將使您的持續互動明顯更好。您可以與您需要的龍戰鬥,因為您將把它們全部打開。由於它是一款知名遊戲,擁有超過一億的玩家,所以你很難真正出類拔萃。你應該投入大量的精力和現金。

儘管如此,使用我們的 FilmBox Film Negatives Scanner hack apk,您將獲得無限的珠寶和黃金。您可以選擇欣賞遊戲的所有亮點,盡最大努力玩遊戲。在這場比賽中,沒有一個同伴會比你更優秀。在您向他們展示您的資產和詳細信息後,他們很可能會感興趣。


下載 (76.6 MB):

下載 | 鏡子 | 外後視鏡

洪流下載(請種子):

FilmBox Film Negatives Scanner v1.7 Premium Mod Apk  | 磁鐵

Leave a Comment

istanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oynaistanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oyna
antika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlarantika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlar