FlixHouse TV- 纪录片、优质电视节目和娱乐电影 v3.1.1 Crack Premium Mod Apk For Pc 下载

admin

Updated on:

flixhouse-tv-documentaries-premium-tv-shows-and-entertainment-movies

FlixHouse TV- 纪录片、优质电视节目和娱乐电影 v3.1.1 Crack Premium Mod Apk For Pc 下载

FlixHouse TV-Documentaries v3.1.1 Crack 为您带来各种类型的发人深省的纪录片、优质电视节目和娱乐电影,包括:动作片、儿童与家庭片、经典片、喜剧片、戏剧片、信仰片、恐怖片、浪漫片、科幻片和奇幻片,通过我们的广告支持服务免费享受惊悚片和西部片。
此外,FlixHouse 还为观众提供了另外两种选择,即每月订阅和没有播放器内广告的电影租赁服务。
我们的月订阅费为 4.99 美元,可以无限制地访问我们的所有内容。
我们的租赁价格为 1.99 美元,为期 3 天,观众可以观看任意次数。’

FlixHouse – Apps on Google Play


特征 :-

 • 客户服务
  我们的目标是提供我们的观众和内容提供商都喜欢的无与伦比的服务,在我们追求这一目标的同时,我们将继续创造令人惊叹的体验,以庆祝最好的娱乐和技术。
 • 易于使用
  FlixHouse 专注于为我们的观众提供愉快的体验,因为他们访问我们的平台并使用我们的服务。
  随时随地观看。我们的服务不需要下载任何软件。我们的内容会立即流式传输到您的 PC、Roku、iOS、Apple TV、Amazon Fire TV、Android 和移动应用程序以及许多其他互联网连接设备。
 • 分享和传播
  我们是新的和成长的!请传播消息并告诉您的朋友和家人关于我们的信息,这样我们可能会在未来几十年继续为您带来最好的内容,让您享受。

模组信息:-

 • 完全解锁。
 • 此应用没有广告

FlixHouse | Indie Movies & TV - Apps on Google Play


如何破解和安装?

 1. 下载 FlixHouse TV-纪录片v3.1.1 破解版
 2. 现在将其安装在您的程序上。
 3. 安装完成后,复制粘贴破解文件
 4. 然后粘贴到安装目录
 5. 完毕
 6. 享受完整版

FlixHouse TV-纪录片 v3.1.1 破解 要求

 • 2 GHz 处理器
 • 2GB 内存
 • 硬盘空间 800MB
 • 需要 670 MB 安装空间
 • Windows XP、7、8、8.1 和 10
 • MAC OS X 10.8 或更高版本。

FlixHouse 概述

这个应用程序将帮助您在 Firestick 上安装 FlixHouse。 

aff1-threat-protection-729x90-en-5000230-2230826

FlixHouse  TV- Documentaries v3.1.1 Crack 是一种广告支持的流媒体服务,可让您观看来自电影制作人和制片人的独立电影和电影,这受到他们对电影和艺术的热情的激励。您可以随时随地观看来自世界各地的高清画质娱乐电影、纪录片和电视节目。

这是一款 100% 免费且合法的应用程序,可为您提供精彩的内容。但是,此应用程序仅适用于美国。这个应用程序有一个简单且用户友好的界面,适用于不同的设备,如 android 和 firestick。

要在 Firestick 上安装此应用程序,您需要先越狱您的 Firestick,然后安装下载器应用程序。

如何在 Firestick 上安装 FlixHouse 应用程序

这是有关如何越狱 Firestick 以安装 Flixhouse 应用程序的分步指南。

 1. 在您的火棒主屏幕上,转到设置
 2. 选择我的 Fire TV
 3. 点击开发者选项
 4. 从未知来源选择应用程序
 5. 点击开启
 6. 返回主屏幕并单击“搜索”图标
 7. 输入下载器
 8. 选择下载器应用程序的图标
 9. 单击获取或下载
 10. 选择打开以启动应用程序
 11. 单击允许
 12. 选择确定
 13. 在搜索栏中,输入 https://reviewvpn.com/fli 并单击 Go
 14. 等待文件下载完成
 15. 点击安装
 16. 选择打开以启动应用程序。

如果您的 Firestick 仍然具有旧界面,请阅读本文以了解如何更新它:更新 Firestick 界面。

FlixHouse 的特点

内容

FlixHouse TV-纪录片 v3.1.1 破解 内容按流派类型组织。

细节

每部电影和电视节目都提供详细信息,例如姓氏、简要概要、流派、语言类型、发行日期、总时间和评级。

视频

 • 所有内容都可以以高清质量查看。
 • 即使是老电影,它的音质也很好。
 • 这个应用程序有一个字幕供您清楚地理解电影。

搜索按钮

它还有一个搜索按钮,让您轻松搜索。

收藏列表

最喜欢的选项卡,可让您标记所有喜欢的内容并将它们编译到一个库中。

登入

它具有创建帐户的最简单方法。只需输入您的电子邮件和密码,您就可以拥有一个 FlixHouse 帐户。

类型

这是您可以在 FlixHouse 上看到的类型列表。

 • 行动
 • 戏剧
 • 儿童与家庭
 • 信仰与灵性
 • 喜剧
 • 纪录片
 • 恐怖
 • 电视剧
 • 惊悚片
 • 科幻与奇幻
 • 西部片
 • 经典
 • 音乐与音乐剧
 • 新品上市
 • 电视节目

兼容设备

以下是 FlixHouse 的一些兼容设备。

 • 视窗电脑
 • 安卓
 •  iOS
 • 亚马逊消防电视
 • 安卓电视
 • 电视年
 • 苹果电视

优点

 • 伟大的独立电影阵容。
 • 它有一个简单易用的用户界面。
 • 无需订阅。
 • 高清视频质量。

缺点

 • 仅在美国地区可用。

正如我们上面提到的,此应用程序仅在美国地区可用,当您在该地区之外时,您无法使用此应用程序。这就是为什么我们建议在您的设备上下载虚拟专用网络以破坏地理封锁并绕过此应用程序的任何限制。使用 VPN,即使您在美国附近,也可以使用此应用程序。选择最好的 VPN 还将为其用户提供他们应得的最佳服务质量。

我们强烈推荐 NordVPN 作为您的 VPN,因为它是经过验证和测试的 VPN 之一,并且有很多好处。

FlixHouse® | Free Indie Movies & Live TV. | LinkedIn

结论

如果您是独立电影的粉丝,那么这个应用程序对您来说是一个不错的选择。FlixHouse  TV-Documentaries v3.1.1 Crack 是一项免费的流媒体服务,可为您提供视频点播电影和电影。下载这个应用程序,享受他们原创的独立电影、纪录片和更多有趣的内容。这个应用程序也适合儿童,因为他们没有任何分级 SPG 或不适当的内容。我们希望本文为您提供有关 FlixHouse 应用程序的信息,并帮助您了解如何在 Android 和 Firestick 上安装它。

下载 (5 MB):

下载 | 镜子 | 外后视镜

洪流下载(请种子):

FlixHouse TV-纪录片、优质电视节目和娱乐电影 v3.1.1 Premium Mod Apk

Leave a Comment

istanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oynaistanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowAviator oynaCasinoslotDemo slot oyna
antika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlarantika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlar