KillApps Close all apps v1.25.0 Crack build 506 Premium Mod Apk PC 下載

admin

Updated on:

KillApps Close all apps

KillApps Close all apps v1.25.0 Crack build 506 Premium Mod Apk PC 下載

KillApps 關閉所有應用 v1.25.0 破解版讓您通過簡單的觸摸一次關閉所有正在運行的應用,並防止應用自動重新啟動。此應用程序中最重要的功能之一是它提供了專為身體殘疾用戶設計的工具,可自動關閉您打開的任何應用程序的任務。也就是說,KillApps 會自動一個一個地關閉所有應用程序,幫助殘疾用戶不必記住手動關閉每個應用程序。KillApps 是一款非常實用的應用程序,一眼就能看到安裝在終端上的每個應用程序的完整概覽,以及它們佔用的空間和安裝日期等信息,因此您可以提高設備性能秒平。

KillApps Close all apps


主要特點 :-

 •  它可以提高手機的性能
 •  通過加快手機速度
 •  通過釋放內存
 •  通過節省電池
 •  通過冷卻手機您的手機使許多應用程序在後台運行,這會消耗您的系統資源,從而耗盡您的電池並減少可用內存。

特徵:

 •  一鍵關閉所有正在運行的應用程序
 •  關閉後台任務和服務
 •  防止應用程序在被殺死後重新啟動。
 •  例外列表:選擇您要繼續運行的應用程序。
 •  支持用戶應用和系統應用。

任務殺手

 • KillApps 是一個非常強大的任務殺手,它可以殺死任務和進程並防止它們自動重啟。

加速器

 • 由於許多後台運行的應用程序,KillApps 可讓您在手機運行緩慢時加快手機速度。

內存清理器

 • KillApps 通過釋放 RAM 和為新應用騰出空間來優化您的手機內存。

省電

 • 關閉應用程序有助於節省電池電量並延長電池壽命。

CPU 冷卻器

 • 關閉應用程序有助於降低手機溫度並減少 CPU 使用率。

模組信息:-

 •  高級功能已解鎖
 •  AOSP 兼容
 •  谷歌資料已刪除
 •  刪除了廣告實施
 •  刪除日誌/調試系統
 •  離線工作
 •  未觸及壓縮標誌
 •  沒有第三方補丁
 •  無附加組件

 • KillApps : 關閉所有應用程序截圖KillApps : 關閉所有應用程序截圖KillApps : 關閉所有應用程序截圖KillApps : 關閉所有應用程序截圖

殺戮應用

KillApps Close all apps v1.25.0 Crack 是一個非常有用的工具,可以通過單擊關閉任何正在運行的應用程序,從而節省電池電量並提高 Android 的整體性能。
為此,KillApps 包含大量工具,您可以在其中找到:任務殺手——結束任務——以及方便的速度工具,讓您可以通過關閉後台運行的任何進程來加速設備這會降低智能手機的性能。另一方面,還有一個電池保護程序可以關閉應用程序以幫助您節省電池電量,從而大大延長其使用壽命。此外,CPU 冷卻器有助於冷卻它,減少 Android CPU 的使用。
此應用程序中最重要的功能之一是它提供了專為身體殘疾用戶設計的工具,可自動關閉您打開的任何應用程序的任務。也就是說,KillApps 會自動一個一個地關閉所有應用程序,幫助殘疾用戶不必記住手動關閉每個應用程序。
KillApps 是一款非常實用的應用程序,一眼就能看到安裝在終端上的每個應用程序的完整概覽,以及它們佔用的空間和安裝日期等信息,因此您可以提高設備性能秒平。

此應用程序使用無障礙服務

對於身體殘疾和肌肉疲勞的用戶來說,該應用程序是一個很好的自動化解決方案,他們在與屏幕交互時會遇到困難,尤其是在執行重複的複雜任務時,例如一個接一個地強行關閉多個應用程序。

這個應用程序使用用戶界面自動執行最重複的任務之一,即“強制關閉正在運行的應用程序”的任務!它通過自動關閉所有應用程序來做到這一點,從而幫助身體殘疾和肌肉疲勞的用戶避免在系統設置中手動關閉每個應用程序。

權限

此應用程序需要無障礙服務權限才能關閉其他應用程序。
這個應用程序將能夠檢索活動窗口內容,以便在系統設置中強制關閉該應用程序,然後模擬點擊動作。
它將能夠通過在模擬與應用程序界面交互過程中監視窗口之間的轉換來觀察界面相關功能,指導自動關閉應用程序任務的過程。

優點

 • 快速啟動
 • 豐富的軟件和設備生態系統
 • 觸摸屏支持
 • 生物識別 Hello 登錄
 • 強大的遊戲選擇

缺點

 • 單獨的設置應用程序和舊版控制面板
 • Windows 11 接管的最新重大更新很少

如何破解和安裝?

 1. 下載 KillApps Close all apps v1.25.0 破解版
 2. 現在將其安裝在您的程序上。
 3. 安裝完成後,複製粘貼破解文件
 4. 然後粘貼到安裝目錄
 5. 完畢
 6. 享受完整版

KillApps Close all apps v1.25.0 破解要求

 • 2 GHz 處理器
 • 2GB 內存
 • 硬盤空間 800MB
 • 需要 670 MB 安裝空間
 • Windows XP、7、8、8.1 和 10
 • MAC OS X 10.8 或更高版本。

關於 KILLAPPS:關閉所有為 PC 運行的應用程序

下載 KillApps:在 AppsPlayground 免費關閉所有運行 PC 的應用程序。Youssef Ouadban 發布了 KillApps : 關閉所有為 Android 操作系統移動設備運行的應用程序,但可以下載和安裝 KillApps : 關閉所有為 PC 或具有 Windows 7、8、8.1、10 和 Mac 等操作系統的計算機運行的應用程序。讓我們找出安裝 KillApps 的先決條件:立即關閉在 Windows PC 或 MAC 計算機上運行的所有應用程序。選擇 Android 模擬器:有許多免費和付費的 Android 模擬器可用於 PC 和 MAC,少數流行的是 Bluestacks、Andy OS、Nox、MeMu,您可以從 Google 找到更多。兼容性:在下載它們之前,請查看在您的 PC 上安裝模擬器的最低系統要求。

結論

KillApps 關閉所有應用 v1.25.0 破解版 讓您通過簡單的觸摸一次關閉所有正在運行的應用,並防止應用自動重新啟動。

下載 (6.8 MB):

下載 | 鏡子 |  外後視鏡

洪流下載(請種子):

KillApps 關閉所有應用程序 v1.25.0 build 506 Premium Mod Apk  | 磁鐵

Leave a Comment

istanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnowistanbul eskortbodrum escortbodrum escortçeşme escortdiyarbet girişgates of olympus demobig bass bonanza oynasugar rush demosweet bonanza oynaCasinoslotBahisnow
antika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlarantika alanlarAccident Lawyerelektronik sigaraantika alanlar